Millieukundige begeleiding

De industriële revolutie van de negentiende eeuw heeft ons veel welvaart gebracht. Allerlei machines werden bedacht en in gebruik genomen. Deze machines moesten allemaal aangedreven worden. Daar werden in de meeste gevallen fossiele brandstoffen voor gebruikt op basis van aardolie, zoals benzine en diesel. Ook werden kolen voor warmtevoorzieningen, vervangen door o.a. huisbrandolie. Kolen werden nog wel gebruikt voor het produceren van gas in de zogeheten 'gasfabrieken'.

Echter de productie, opslag, uitgifte, enz. van deze brandstoffen hebben de bodem dusdanig belast, dat deze nu een gevaar voor de volksgezondheid vormen.

Na het constateren, begin jaren tachtig vorige eeuw, van ernstige bodemverontreinigen in o.a. Lekkerkerk en Gouderak, heeft de overheid besloten de verontreinigde grond te verwijderen, het zogenaamde 'saneren'.

Soil Select bv heeft de kennis en ervaring deze bodemsaneringen vakkundig milieukundig te begeleiden. Hierbij wordt gewerkt aan de hand van een saneringsplan, c.q. plan van aanpak, waarbij de begeleiding continu wordt getoetst aan dit plan.

Na beëindiging van de saneringswerkzaamheden, worden deze samen met de resultaten weergegeven in een evaluatierapport.