Welkom

Soil Select bv is een onafhankelijk veldwerkbureau gespecialiseerd op het gebied van grond-, grondwater-, waterbodem-, en bodemluchtonderzoek.

Tevens verrichten wij asbestonderzoek in grond en verzorgen wij het begeleiden van milieukundige bodemsaneringen.

Wij werken samen met adviesbureaus, aannemers en overheden in de handmatige uitvoering van milieukundig en archeologisch veldwerk in binnen- en buitenland.