Welkom

Soil Select bv is een onafhankelijk veldwerkbureau op het gebied van grond-, grondwater-, waterbodem-, en bodemluchtonderzoek.

Tevens verrichten wij asbestonderzoek in grond en verzorgen wij het begeleiden van milieukundige bodemsaneringen.

Wij werken samen met adviesbureaus, aannemers en overheden in de, zowel handmatige, als machinale uitvoering van milieukundig, archeologisch en geotechnisch veldwerk in binnen- en buitenland.